empresagran

Missio, Visió i Valors

empresapetitaCastelló Gestio d’Empreses S.L. es configura com una empresa orientada a la prestació de serveis professionals a les empreses i a les persones, amb l’objectiu d’oferir un servei Integral de consultoria Assessoria i gestió. Els nostres principis i valors son:

Proximitat oferir una atenció personalitzada a tots els clients independentment del benefici econòmic de l’operació.

Agilitat i immediatesa actuar amb la màxima celeritat possible per satisfer les necessitats.


Proactivitat actuar intentant avançar-nos a les necessitats del client. Volem anar més enllà del pur assessorament, volem conèixer la seva empresa, el seu negoci per acompanyar-lo en el seu desenvolupament.


Flexibilitat establir l’adaptació tècnica i de recursos exclusivament necessaris a cada necessitat diferent del client. Evitar totes aquelles operacions i gestions que no suposin un valor afegit pel client i una infrautilització dels seus recursos econòmics.


Responsabilitat social implementació de polítiques de recursos humans basades en el creixement humà i professional dels nostres col·laboradors.

El teixit empresarial del nostre entorn està format per la petita i mitjana empresa. En aquest marc, els objectius s’assoleixen pel gran esforç de l’emprenador o empresari, qui necessita d’un recolzament professional extern, flexible i ajustat a les seves possibilitats econòmiques.
El client coneix les persones que duran a terme les tasques que encomani, i té la seguretat que faran tot el possible per ajudar-lo, amb independència de la importància econòmica del seu cas particular.

Castelló Gestió d’Empreses S.L. ofereix un servei diferenciat de qualitat per tal de tenir cura de la tranquil·litat empresarial del client, una vessant rellevant per tal de fer avançar l’empresa i el seu negoci.

MISSIÓ


La nostra Missió és la de realitzar serveis d'alta qualitat i de forma competitiva, amb projecció a llarg termini i dirigits a aconseguir la satisfacció dels nostres clients, treballadors i empresaris, d'acord amb l'entorn humà i econòmic-social.

VISIÓ


La visió de Castelló Gestió d’Empreses S.L. és desenvolupar les seves activitats amb la finalitat de donar valor al client amb un objectiu integrador de l’encàrrec.
L’activitat es desenvolupa amb recursos propis o mitjançant suport de professionals col·laboradors.


VALORS
 

  • Responsabilitat i compromís amb el client.
  
  • Independència  professional.
  
  • Qualitat en els treballs.
  
  • Formació i innovació.