calendario-fiscal-cat

GENER
20 gener: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 tant mensual com trimestral.
20/31 gener: Resums anuals en paper o per Internet
30 gener: Presentació models IRPF 130, 131 mensual.
30 gener: Presentació models IVA 303, 340 tant mensual com trimestral.
30 gener: Presentació models IVA EOS 4T 311, 371.
30 gener: Presentació model IVA anual 390.
30 gener: Presentació model OP. INTRACOM 349 tant mensual com trimestral

FEBRER
20 febrer: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 febrer: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 febrer: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.
28 febrer: Presentació dels models RENDA/PATRIM./ATRIB. RENDES 184.
28 febrer: Presentació del model DECL. OPER. 347 mensual.

MARÇ
20 març: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 març: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 març: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.

ABRIL
22 abril: Presentació models IRPF 130, 131 mensual.
22 abril: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 tant mensual com trimestral.
22 abril: Presentació models IVA 303, 340 tant mensual com trimestral.
22 abril: Presentació models IVA EOS 1T, 2T, 3T 310 mensual.
22 abril: Presentació model OP. INTRACOM 349 tant mensual com trimestral.
22 abril: Presentació model SOCIETATS 202 mensual.

MAIG
20 maig: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 maig: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 maig: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.

JUNY
20 juny: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 juny: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 juny: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.
30 juny:
Presentació dels models 100, 714, 102, 184..

JULIOL
21 juliol: Presentació models IRPF 130, 131 mensual.
21 juliol: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 tant mensual com trimestral.
21 juliol: Presentació models IVA 303, 340 tant mensual com trimestral
21 juliol: Presentació models IVA EOS 1T, 2T, 3T 310 mensual.
21 juliol: Presentació model OP. INTRACOM 349 tant mensual com trimestral.
25 juliol: Presentació model SOCIETATS 200 trimestral.
30 juliol: Comptes anuals.

AGOST
20 agost: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 agost: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 agost: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.

SETEMBRE
22 setembre: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
22 setembre: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
22 setembre: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.

OCTUBRE
20 octubre: Presentació models IRPF 130, 131 mensual.
20 octubre: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 tant mensual com trimestral.
20 octubre: Presentació models IVA 303, 340 tant mensual com trimestral.
20 octubre: Presentació models IVA EOS 1T, 2T, 3T 310 mensual.
20 octubre: Presentació model OP. INTRACOM 349 tant mensual com trimestral.
20 octubre: Presentació model SOCIETATS 202 mensual.

NOVEMBRE
5 novembre: Presentació dels models RENDA/PATRIM./ATRIB. RENDES 102, 184 trimestral.
20 novembre: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
20 novembre: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
20 novembre: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.

DESEMBRE
22 desembre: Presentació dels models IRPF 111, 115 i 123 mensual.
22 desembre: Presentació models IVA 303, 340 mensual.
22 desembre: Presentació model OP. INTRACOM 349 mensual.
22 desembre: Presentació model SOCIETATS 202 mensual.

 

calendari laboralbn