Calendari Laboral 2017
CATALUNYA - DOGC 06-06-2016  - ORDEN TSF/137/2016

Festes laborals de caràcter retributiu i no recuperablecalendario-laboral

De les tretze festes esmentades n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve)
queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Arán, d’acord amb el que
estableix el Decret 152/1997 i el Decret 146/1998, pels quals modifica el Decret 177/1980, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran.

Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de les anteriors,
de caràcter retribuït i no recuperable.

Barcelona: 05/06/2017 i 25/09/2016

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a  calendari de dies inhàbils
pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.

 

calendari fiscalbn